Σκοπός

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Η προώθηση και η ανάπτυξη των εμπορικών, οικονομικών επιχειρηματικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, αναπτύσσοντας δραστηριότητες συναφείς με τα ανωτέρω αντικείμενα.

Το Επιμελητήριο έχει ήδη αναπτύξει άριστες σχέσεις με Αρχές, Υπουργεία, Οργανώσεις, Ινστιτούτα και Επιμελητήρια και στις δυο χώρες έτσι ώστε να καταστεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός προώθησης του διμερούς εμπορίου και επενδύσεων, προσφέρoντας στα μέλη του και σε τρίτους αξιόπιστες υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Οργάνωση εκδηλώσεων

Το Επιμελητήριο οργανώνει και συντονίζει εκδηλώσεις, επιχειρηματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, καλώντας διακεκριμένες προσωπικότητες των δυο χωρών, οι οποίες συνεισφέρουν στη γενικότερη προώθηση των σχέσεων των δυο χωρών

Συνεργασία με άλλα Επιμελητήρια

Το ΕΒΕΒΕ συνεργάζεται με όλα τα διμερή – εμπορικά – βιομηχανικά-επαγγελματικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια της Ελλάδος και της Βουλγαρίας, δημιουργώντας ευκαιρίες για συνεργασία, καθώς επίσης και για τις Παρευξείνιες χώρες.

Website

Στο site του Επιμελητηρίου μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα του Επιμελητηρίου σχετικά με προσφερόμενες συνεργασίες, στατιστικές πληροφορίες για το ΕλληνοΒουλγαρικό εμπόριο, links με άλλες υπηρεσίες και ιδρύματα στην Ελλάδα και στη Βουλγαρίας

Διαμεσολάβηση

Το επιμελητήριο είναι δυνατόν να διαμεσολαβήσει σε επιχειρηματικές διαφορές, εφ’ όσον ζητηθεί, και να προσφέρει τις υπηρεσίες του για λύση της διαφοράς με φιλικό τρόπο.

Συνέδρια

Πραγματοποιεί δύο επιχειρηματικά συνέδρια κάθε χρόνο στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, εναλλάξ, προσφέροντας τη δυνατότητα επιχειρηματικών επαφών με επιχειρήσεις και των δύο χωρών

Κλαδικές Διεθνείς Εκθέσεις

Συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις σε διαφορές πόλεις της Βουλγαρίας με ελληνικό περίπτερο, στεγάζοντας ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις για να προωθήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά της Βουλγαρίας και των Παρευξείνιων χωρών.

Συμμετοχή σε συνέδρια

Το Επιμελητήριο συμμετέχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με ομιλίες ενημερώνοντας για τις δυνατότητες συνεργασίας Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών.

Προσωπικές επαφές

Τα στελέχη του επιμελητηρίου, καθημερινά διεκπεραιώνουν αιτήματα Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών που αναζητούν επιχειρήσεις και επιχειρηματίες για εμπορικές συνεργασίες, καθώς και για επενδύσεις.